Change language English Polski

 

Chronimy Dzieci

Jest to pierwszy program w Polsce, promuj?cy bezpieczne organizacje i odpowiadaj?cy na potrzeby profesjonalistów i rodziców dzieci, w zakresie wdra?ania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji.

wi?cej

29 placówek z Pragi-Po?udnie wyró?nionych certyfikatem Chronimy Dzieci

Uroczyste wr?czenie certyfikatów Chronimy Dzieci odby?o si? podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej, 11 pa?dziernika 2013r. 

Decyzj? Komisji Certyfikacyjnej wyró?nione zosta?y nast?puj?ce placówki:

 • Przedszkole z Oddzia?ami Integracyjnymi nr 291 im. Zofii Falkowskiej, ul. Siennicka 19b                 
 • Przedszkole nr 384, ul. Meissnera 8b
 • Przedszkole nr 51 ,,Misia Czarodzieja", ul. Chrzanowskiego 7
 • Przedszkole nr 143, ul. Kickiego 5
 • Przedszkole nr 380 ,,Promyk Goc?awia", ul. Bora-Komorowskiego 10a
 • Przedszkole nr 57, ul. Pustelnicka 35 
 • Przedszkole nr 392 ,,Wróbelka Elemelka", ul. Afryka?ska 14a
 • Przedszkole nr 331 ,,U S?onia Szcz??ciarza", ul. Szaserów 61a
 • Przedszkole nr 411 ,,Akademia Króla Stasia", ul. Stanis?awa Augusta 77
 • Przedszkole Specjalne nr 249, ul. Kobielska 5
 • Przedszkole nr 370, ul. Umi?skiego 11
 • Przedszkole nr 230, ul Szaserów  118a
 • Przedszkole nr 292, ul. Walecznych 4/6
 • Przedszkole nr 296 ,,Bajkowy Parasol", ul. Mi?dzynarodowa 36
 • Przedszkole nr 235 ,,T?czowe Przedszkole", ul. Chroszczewska 3/5
 • Przedszkole nr 178 ,,Kolorowa Kraina", ul. Londy?ska 10
 • Przedszkole nr 73 ,,Bajeczka", ul. Sygiety?skiego 4a
 • Przedszkole nr 180, ul. Niek?a?ska 40
 • Przedszkole nr 250 ,,Akwarelka", ul. Kinowa 10
 • Przedszkole nr 179, ul. Jaroci?ska 12/14
 • Przedszkole nr 407, ul. Pawlikowskiego 2
 • Przedszkole nr 48 ,,Zielony Groszek", ul. Szaserów 119
 • Przedszkole nr 218 ,,Iskra", ul. Rechniewskiego 5b
 • Szko?a Podstawowa nr 185 im. UNICEF, ul. Bora-Komorowskiego 31
 • Szko?a Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzy?skiego, al. Stanów Zjednoczonych 27
 • Szko?a Podstawowa nr 215 im. Piotra Wysockiego, ul. Kwatery G?ównej 13
 • Szko?a Podstawowa nr 255, ul. Kamionkowska 36/44
 • Ognisko Pracy Pozaszkolnej ,,Jordanek", ul. Kwatery G?ównej 11
 • Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3, ul. Dwernickiego 29a