Change language English Polski

 

Chronimy Dzieci

Jest to pierwszy program w Polsce, promuj?cy bezpieczne organizacje i odpowiadaj?cy na potrzeby profesjonalistów i rodziców dzieci, w zakresie wdra?ania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji.

wi?cej

Aktualności

 • Przemoc w dzieci?stwie nie musi decydowa? o przysz?o?ci. Nowa kampania Fundacji Dzieci Niczyje.

  2016-03-17

  Fundacja Dzieci Niczyje rozpocz??a kampani? spo?eczn? „Mój Tata”. Celem kampanii jest ukazanie, ?e odpowiednia pomoc mo?e odmieni? przysz?o?? dziecka krzywdzonego oraz zach?cenie do wsparcia dzia?a? organizacji poprzez przekazanie 1% na pomoc podopiecznym organizacji. 

  czytaj dalej »
 • Konferencja Chronimy Dzieci w Poznaniu - 16 lutego 2016 r.

  2016-02-09

  Serdecznie zapraszamy dyrektorów, nauczycieli, pedagogów i psychologów z przedszkoli, szkó? i innych placówek o?wiatowych z terenu województwa wielkopolskiego na konferencj? "Chronimy Dzieci - certyfikacja placówek o?wiatowych wdra?aj?cych rozwi?zania w zakresie ochrony dzieci przed przemoc?". Wydarzenie odb?dzie si? si? 16 lutego 2016 r. w Sali Sesyjnej Urz?du Marsza?kowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

  czytaj dalej »