Change language English Polski

 

Chronimy Dzieci

Jest to pierwszy program w Polsce, promuj?cy bezpieczne organizacje i odpowiadaj?cy na potrzeby profesjonalistów i rodziców dzieci, w zakresie wdra?ania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji.

wi?cej

Kontakt

Biuro programu Chronimy Dzieci

ul. Katowicka 31

03-932 Warszawa

mail: chronimydzieci @ fdn.pl (bez spacji)

 

Osoby do kontaktu:

Katarzyna Seidel - koordynator programu, tel: 22 616 02 68

Aleksandra Joniec-Kur - specjalista ds. edukacji nauczycieli, tel: 22 616 02 68

Ewa Soko?owska-Fabisiewicz - specjalista ds. edukacji nauczycieli, tel: 22 616 02 68

 

nr fax 22 616 03 14