Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Chronimy Dzieci

Jest to pierwszy program w Polsce, promujący bezpieczne organizacje i odpowiadający na potrzeby profesjonalistów i rodziców dzieci, w zakresie wdrażania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji.

więcej

IX Ogólnopolska konferencja Ostrożnie dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci, 8 kwietnia

Zapraszamy do rejestracji na IX Ogólnopolską konferencję „Ostrożnie – dziecko!”,  dotyczącą profilaktyki krzywdzenia małych dzieci i dobrego rodzicielstwa.

Organizatorami konferencji są Fundacja Dzieci Niczyje, Miasto Stołeczne Warszawa oraz Zakład Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Adresaci konferencji: profesjonaliści mający kontakt z rodzinami z małymi dziećmi (do 6. roku życia) m.in. lekarze, położne, pielęgniarki, pracownicy żłobków i przedszkoli, pracownicy socjalni, psychologowie, asystenci rodzin oraz przedstawiciele władz centralnych, regionalnych i lokalnych odpowiedzialnych za politykę społeczną.

Termin: 8 kwietnia 2016 r., 8:30-16:30

Miejsce: Centrum Dydaktyczne Warszawskie Uniwersytetu Medycznego, ul. ks. Trojdena 2a

Celem konferencji jest zwiększenie wiedzy profesjonalistów z zakresu czynników ryzyka krzywdzenia małych dzieci, metod pracy z rodzinami ryzyka, zapoznanie z przykładami dobrych praktyk w zakresie ochrony małych dzieci przed przemocą, stworzenie okazji do wymiany poglądów i doświadczeń oraz zintegrowanie środowiska profesjonalistów zaangażowanych w ochronę najmłodszych dzieci przed krzywdzeniem.

Udział w konferencji jest bezpłatny.Za udział w konferencji można otrzymać punkty edukacyjne. Organizatorzy zapewniają przerwy kawowe, lunch oraz zestaw materiałów.

 

Prosimy o zgłoszenie swojego udziału w konferencji do 25 marca 2016 r., poprzez rejestrację na Platformie Edukacyjnej Fundacji Dzieci Niczyje.

 

Pliki do pobrania