Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Chronimy Dzieci

Jest to pierwszy program w Polsce, promujący bezpieczne organizacje i odpowiadający na potrzeby profesjonalistów i rodziców dzieci, w zakresie wdrażania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji.

więcej

Już tysiąc placówek edukacyjnych przystąpiło do programu Chronimy Dzieci

Już blisko 1000 szkół i przedszkoli z całej Polski przystąpiło do programu Chronimy Dzieci, by lepiej chronić dzieci przed przemocą oraz uzyskać certyfikat potwierdzający podejmowanie działań na rzecz bezpieczeństwa najmłodszych.

Certyfikat Chronimy Dzieci to znak jakości ochrony dzieci przed przemocą w placówce. Ogólnopolski program certyfikowania placówek realizujących standardy ochrony dzieci przed przemocą został zainaugurowany w marcu tego roku. W ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” realizuje go Fundacja Dzieci Niczyje we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, kuratoriami oświaty oraz partnerskimi organizacjami i instytucjami w całej Polsce. 

Każdego dnia do programu przystępują nowe placówki, które chcą uzyskać wsparcie przy wdrażaniu standardów ochrony dzieci przed przemocą i lepiej dbać o bezpieczeństwo najmłodszych. Wkrótce wiele z nich będzie legitymowało się certyfikatem Chronimy Dzieci.

W placówce, która spełnia standardy ochrony dzieci m.in. nie pracują osoby mogące zagrażać bezpieczeństwu dziecka, a wszyscy pracownicy wiedzą, jak interweniować w przypadkach podejrzenia, że dziecko jest ofiarą przemocy w szkole lub w rodzinie. Wszystkie dzieci w placówce uczą się, jak unikać zagrożeń w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami – zarówno w realnym świecie, jak i w internecie oraz gdzie szukać pomocy w  sytuacjach zagrożenia. Rodzice natomiast dowiadują się, jak wychowywać dziecko bez przemocy i przekazywać mu zasady bezpieczeństwa. Wszystkie placówki, które spełniają standardy ochrony dzieci, otrzymują certyfikaty Chronimy Dzieci, które co rok są weryfikowane.

- Wprowadzenie programu nie było trudne. W naszym przedszkolu powstała polityka ochrony dzieci. Znają ją wszyscy pracownicy i rodzice. Wiemy, co obserwować. Wiemy, jak zareagować. Mamy bardzo wiele narzędzi edukacyjnych, ciągle pojawia się coś nowego. Ten program ciągle przynosi coś, co możemy zaoferować pracownikom, rodzicom i dzieciom. Dzięki temu mamy większy wpływ na bezpieczeństwo naszych podopiecznych – mówi Krystyna Smolińska, dyrektorka jednego z warszawskich przedszkoli, które otrzymało już certyfikat Chronimy Dzieci.

W latach 2015-16 we wszystkich województwach w Polsce organizowane są konferencje promujące program Chronimy Dzieci, a także szkolenia dla realizatorów programu - pracowników szkół i przedszkoli na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Szkolenia dotyczą identyfikacji i interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci, przemocy rówieśniczej, bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie oraz prawnych aspektów ochrony dzieci przed przemocą. Do tej pory w szkoleniach i konferencjach uczestniczyło już 1200 profesjonalistów z pięciu województw.

Informacje o konferencjach i szkoleniach realizowanych w ramach programu, a także bezpłatne narzędzia edukacyjne, pomocne w pracy z dziećmi i z rodzicami można znaleźć na stronie www.edukacja.fdn.pl. Wszystkie działania w ramach programu Chronimy Dzieci są dla odbiorców bezpłatne. Baza placówek spełniających standardy ochrony dzieci jest ogólnodostępna.

- Każdy rodzic może sprawdzić, czy szkoła lub przedszkole jego dziecka realizują politykę ochrony dzieci przed przemocą. Rodzice będą mogli także zgłaszać swoje zastrzeżenia do spełniania przez placówki standardów ochrony dzieci – wyjaśnia Monika Sajkowska, prezeska Fundacji Dzieci Niczyje.

Na portalu www.chronimydzieci.pl przedstawiciele placówek edukacyjnych znajdą informacje o programie, narzędzie do oceny zaawansowania placówki w realizowaniu standardów ochrony dzieci przed przemocą oraz plan koniecznych działań wraz ze wskazówkami nt. ich realizacji. Portal umożliwia również wysłanie wniosku placówki o przyznanie certyfikatu Chronimy Dzieci.

Partnerami programu są Fundacja Orange i Fundacja Energa.