Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Chronimy Dzieci

Jest to pierwszy program w Polsce, promujący bezpieczne organizacje i odpowiadający na potrzeby profesjonalistów i rodziców dzieci, w zakresie wdrażania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji.

więcej

Konferencja inaugurująca program Chronimy Dzieci w województwie pomorskim

Zapraszamy nauczycieli ze szkół i przedszkoli, a także opiekunów ze żłobków do udziału w wojewódzkiej konferencji inaugurującej program Chronimy Dzieci w województwie pomorskim. 

Konferencja odbędzie się 10 kwietnia br. w Centrum Edukacji Nauczycieli, przy al. Gen J. Hallera 14 w Gdańsku. 

Chronimy Dzieci to ogólnopolski program certyfikowania placówek edukacyjnych realizujących politykę ochrony dzieci przed przemocą zainaugurowany 11 marca 2015 roku w Warszawie. W ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” realizuje go Fundacja Dzieci Niczyje we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Fundacją Orange oraz Fundacją Energa. W województwie pomorskim działania wspierające realizację programu podjęło Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz Centrum Edukacji Nauczycieli.  

Celem programu Chronimy Dzieci jest ochrona dzieci przed przemocą i cyberprzemocą ze strony osób dorosłych (rodziców, opiekunów, pracowników placówki) oraz rówieśników. Program realizowany jest poprzez wdrażanie w placówkach standardów ochrony dzieci przed przemocą.

Placówki przystępujące do programu rejestrują się w portalu www.chronimydzieci.pl, gdzie oceniają stopień spełniania standardów ochrony dzieci w swojej placówce, otrzymują indywidualny plan działania oraz wnioskują o przyznanie certyfikatu. Placówkom wdrażającym standardy ochrony dzieci dedykowana jest również platforma edukacyjna www.edukacja.fdn.pl. Tu znajdują się scenariusze zajęć, e-learningi i materiały edukacyjne dla profesjonalistów, rodziców i dzieci. Poprzez platformę edukacyjną można również zapisywać się na bezpłatne szkolenia dla profesjonalistów organizowane w ramach programu. 

Tutaj zgłoś swój udział w konferencji!

Pliki do pobrania