Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Chronimy Dzieci

Jest to pierwszy program w Polsce, promujący bezpieczne organizacje i odpowiadający na potrzeby profesjonalistów i rodziców dzieci, w zakresie wdrażania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji.

więcej

Portal Chronimy Dzieci

Zapraszamy wszystkie placówki edukacyjne do rejestrowania się w portalu Chronimy Dzieci. Założenie konta na portalu umożliwi: 

  • wykonanie diagnozy spełniania przez placówkę standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem 
  • dostęp do oferty edukacyjnej przygotowanej w ramach programu - szkoleń, scenariuszy zajęć, dokumentów pomocnych w realizacji standardów (m.in. podręcznika dla realizatorów)
  • wnioskowanie o przyznanie certyfikatu Chronimy Dzieci
  • umieszczenie na mapie placówek realizujących standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem lub posiadających certyfikaty Chronimy Dzieci