Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Chronimy Dzieci

Jest to pierwszy program w Polsce, promujący bezpieczne organizacje i odpowiadający na potrzeby profesjonalistów i rodziców dzieci, w zakresie wdrażania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji.

więcej

Portal Chronimy Dzieci - zapraszamy do rejestracji!

Zapraszamy wszystkie placówki edukacyjne do rejestrowania się w portalu Chronimy Dzieci. Założenie konta na portalu umożliwi: 

  • wykonanie diagnozy spełniania przez placówkę standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem 
  • dostęp do oferty edukacyjnej przygotowanej w ramach programu - szkoleń, scenariuszy zajęć, dokumentów pomocnych w realizacji standardów (m.in. podręcznika dla realizatorów)
  • wnioskowanie o przyznanie certyfikatu Chronimy Dzieci 
  • umieszczenie na mapie placówek realizujących standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem lub posiadających certyfikaty Chronimy Dzieci 

 

Program Chronimy Dzieci jest realizowany w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” i zleconego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zadania publicznego "Bezpieczna i przyjazna szkoła - ocena szkół i placówek systemu oświaty realizujących politykę ochrony dzieci przed agresją i przemocą". 

 Jest to program certyfikowania placówek edukacyjnych spełniających standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem. W ramach  programu w szkołach i w przedszkolach ustanawiana jest polityka i ochrony dzieci, która określa procedury reagowania na przemoc wobec dziecka oraz prowadzone w placówce działania profilaktyczne. Pracownikom placówek, rodzicom oraz dzieciom dostarczana jest sprawdzona oferta edukacyjna oraz narzędzia, które pozwalają podnieść poziom ochrony dzieci przed przemocą.