Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Chronimy Dzieci

Jest to pierwszy program w Polsce, promujący bezpieczne organizacje i odpowiadający na potrzeby profesjonalistów i rodziców dzieci, w zakresie wdrażania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji.

więcej

Spotkanie monitorujące dla przedstawicieli żłobków niepublicznych

Spotkanie monitorujące dla przedstawcieli żłobków niepublicznych, realizujących program Chronimy Dzieci odbędzie się dnia 28 października 2013r. w godzinach 9.00-10.30, w Praskim Centrum Dziecka i Rodziny, przy ul. Walecznych 59.

 

Celem spotkania będzie wspólne przyjrzenie się wdrażaniu standardów, zdiagnozowanie obszarów programu, wymagających usprawnienia oraz wymiana dobrych praktyk pomiędzy realizatorami.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu mailowo, pod adresem chronimydzieci@fdn.pl lub telefonicznie: 22 616 16 69.